El nou cicle econòmic basat en la informació i el coneixement obre nous escenaris per generar valor i permet que les organitzacions tinguin un cicle de vida més equilibrat i sostenible. Però és necessari adoptar noves lògiques de funcionament i, per tant, nous comportaments i valors que permetin posar en el centre de l’activitat el recurs més estratègic que disposa una organització en l’actualitat: les persones i el seu capital competencial.

 

Segons el marc de referència que prenem, les competències són el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que es posen en joc en l’acompliment d’una determinada activitat laboral o professional (IFSOL i Claus tutorials).

 

D’aquesta manera, per donar resposta a aquests nous reptes és necessari que l’equip humà posi en joc un ampli ventall de competències per aprofitar els nous factors de competitivitat. Alguns exemples els trobem en: la competència de creativitat-innovació i la del treball en equip per diferenciar-se en un entorn cada cop més competitiu, a través de la Recerca, desenvolupament i innovació; la competència d’ iniciativa-autonomia, la d’adaptabilitat i la gestió de l’estrès per donar una resposta ràpida i adequada als canvis constants de l’entorn; la visió estratègica, el pensament analític i crític i la comunicació i les relacions interpersonals per aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització a través de la internacionalització i les tecnologies de la informació i la comunicació, entre moltes altres.

 

Per tant, en aquest nou context el desenvolupament competencial de l’equip, principalment les competències anteriorment esmentades perquè són transversals a la resta de factors i situacions que viu una organització esdevé un nou factor de competitivitat.

La direcció estratègica en clau de competències (DECC©) desenvolupat per Cresàlida i fonamentat en diferents models teòrics i metodològics (Colomer, M; Alles, M, Surt, Fundació de Dones;) representa un nou enfocament estratègic sobre el tipus de direcció, de gestió de l’equip humà i d’arquitectura organitzativa que permet a les organitzacions donar una resposta més òptima als nous reptes de futur, posant l’èmfasi en el desenvolupament i millora de les competències de tot l’equip perquè permet:

• Una formulació estratègica alineada amb els factors de competitivitat, els sectors i activitats de l’economia del coneixement i els nous hàbits d’un consumidor/a preocupat pel medi ambient i del benestar físic i psicològic, propi i de tota la societat.

 

• Una missió, visió i valors orientades a l’interès social i al bon funcionament de tota l’organització y no només a l’obtenció de beneficis pels promotors i accionistes.

 

• Una formulació estratègica corporativa, de negoci i operatives equilibrades i alineades.

 

• Una cultura organitzativa (valors) que permeti el desenvolupament personal, professional i emprenedor de totes les persones de l’equip intern.

 

• Una direcció estratègica compartida per tot l’equip humà i que potenciï les competències transversals clau: innovació i creativitat, treball en equip, comunicació, etc.

1

• Unes polítiques que vetllin pel benestar de totes les persones i de l’entorn i per a la d’igualtat d’oportunitats.

 

• Una estructura organitzativa que s’adapti a les persones i que potenciï el treball en xarxa i la cooperació i la gestió de la informació i la comunicació.

 

• Un model de gestió de l’equip humà que posi en l’eix central les persones i els seus bagatges competencials (el que les persones saben, saben fer i estan disposades a aprendre).

El model de gestió de l’equip humà per competències és el que aporta més garanties d’èxit en aquest nou context. Primer, perquè permet ajustar al màxim el capital competencial de l’organització a la seva estratègia i, segon, perquè permet tenir una visió clara del capital de coneixement de que disposa. En definitiva, és un sistema que permet situar a les persones i els seus bagatges competencials en l’eix central de l’activitat, valorant a les persones pel que saben, saben fer i volen fer, i per tant, és el sistema de gestió que pot assolir un major nivell d’eficiència i eficàcia del treball.

 

Aquest model contempla totes les fases de la trajectòria d’ una persona dins d’una organització o projecte: identificació de les competències que aporta al projecte, avaluació de les competències que aporta o posa en joc en l’acompliment de les seves funcions, pla de millora de les competències que té més dèbils fins i tot la retribució de la seva aportació en funció de les competències que està aportant al projecte.

2
Contacte amb nosaltres

Escriu-nos i et contestarem el més aviat possible! :)

Not readable? Change text. captcha txt