El nou cicle econòmic basat en la informació i el coneixement obre nous escenaris per generar valor i permet que les organitzacions tinguin un cicle de vida més equilibrat i sostenible. Però en aquest nou context, és necessari adoptar noves lògiques de funcionament i, per tant, nous comportaments i valors que permetin posar en el centre de l’activitat el recurs més estratègic que disposa una organització en l’actualitat: les persones i el seu capital competencial. 

Podem definir la competència professional com el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que es posen en joc en l’acompliment d’una determinada activitat laboral o professional (Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials).

Factors de competitivitat

 

Per donar resposta a aquests nous reptes és necessari que l’equip humà posi en joc un ampli ventall de competències per aprofitar els nous factors de competitivitat. Alguns exemples els trobem en: la creativitat-innovació i el treball en equip per diferenciar-se en un entorn cada cop més competitiu, a través de la recerca, desenvolupament i innovació; La iniciativa-autonomia, l’adaptabilitat i la gestió de l’estrés per donar una resposta ràpida i adequada als canvis constants de l’entorn; La visió estratègica, el pensament analític i crític, la comunicació i les relacions interpersonals per aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització, a través de la internacionalització i les tecnologies de la informació i la comunicació, entre moltes altres competències transverals.

Per tant, en aquest nou context el desenvolupament competencial de l’equip esdevé un nou factor de competitivitat. Principalment, les competències  transversals (i no tant les tècniques), ja que permeten donar resposta a una gran varietat de les situacions que viu una organització per consolidar-se i créixer.

Nous models de direcció i gestió

 

La direcció estratègica en clau de competències (DECC©) desenvolupat per Cresàlida i fonamentat en diferents models teòrics i metodològics (Colomer, M; Alles, M, Surt, Fundació de Dones;) representa un nou enfocament estratègic sobre el tipus de direcció, de gestió de l’equip humà i d’arquitectura organitzativa que permet a les organitzacions donar una resposta més òptima als nous reptes de futur, posant l’èmfasi en el desenvolupament i millora de les competències de tot l’equip perquè permet:

• Una formulació estratègica alineada amb els factors de competitivitat, els sectors i activitats de l’economia del coneixement i els nous hàbits d’un/a consumidor/a preocupat pel medi ambient i del benestar físic i psicològic, propi i de tota la societat.

 

• Una missió, visió i valors orientades a l’interès social i al bon funcionament de tota l’organització y no només a l’obtenció de beneficis pels promotors i accionistes.

 

• Una formulació estratègica corporativa, de negoci i operatives equilibrades i alineades.

 

• Una cultura organitzativa (valors) que permeti el desenvolupament personal, professional i emprenedor de totes les persones de l’equip intern.

 

• Una direcció estratègica compartida per tot l’equip humà i que potenciï les competències transversals clau: innovació i creativitat, treball en equip, comunicació, etc.

Font: Zaragoza, M (2016)

1

 

•Unes polítiques que vetllin pel benestar de totes les persones i de l’entorn i per a la d’igualtat d’oportunitats.

 

• Una estructura organitzativa que s’adapti a les persones i que potenciï el treball en xarxa i la cooperació i la gestió de la informació i la comunicació.

 

• Un model de gestió de l’equip humà que posi en l’eix central les persones i els seus bagatges competencials (el que les persones saben, saben fer i estan disposades a aprendre).

El model de gestió de l’equip humà per competències és el que aporta més garanties d’èxit en aquest nou context. Primer, perquè permet ajustar al màxim el capital competencial de l’organització a la seva estratègia i, segon, perquè permet tenir una visió clara del capital de coneixement de que disposa. En definitiva, és un sistema que permet situar a les persones i els seus bagatges competencials en l’eix central de l’activitat, valorant a les persones pel que saben, saben fer i volen fer, i per tant, és el sistema de gestió que pot assolir un major nivell d’eficiència i eficàcia del treball.

 

Aquest model contempla totes les fases de la trajectòria d’ una persona dins d’una organització o projecte: identificació de les competències que aporta al projecte, avaluació de les competències que aporta o posa en joc en l’acompliment de les seves funcions, pla de millora de les competències que té més dèbils fins i tot la retribució de la seva aportació en funció de les competències que està aportant al projecte.

2
Contacte amb nosaltres

Escriu-nos i et contestarem el més aviat possible! :)

Not readable? Change text. captcha txt