Durant l’any es programaran accions de sensibilització i difusió dels temes i aspectes d’interès pel funcionament de la CAE. En aquest espai es podran conèixer:

 

Les jornades organitzades per la CAE.

 

Les jornades recomanades per la CAE i organitzades per altres entitats, organitzacions i professionals de dins i fora del territori.