Volem conèixer i difondre aquells comportaments i valors que representen una barrera o factor limitant als objectius de les persones emprenedores, empresàries i professionals i per tant podríem dir que són una MALA PRAXIS i també compartir solucions i alternatives a les barreres que es poden convertir en BONA PRAXIS.

 

En aquest apartat volem conèixer aquelles experiències o situacions que hagis viscut en projectes o organitzacions que consideres que han estat una limitació o barrera per al teu desenvolupament professional, emprenedor o empresarial i, per tant, no han contribuït a assolir els teus objectius. També pots explicar situacions que tot i que no hagis viscut directament n’has estat un testimoni directe o indirecte.

Pots aportar aquesta informació de diferents formes, com per exemple:

1. Breu explicació

2. Entrevistes (que t’hagin fet o que hagis fet a algú)

3. Notícies

4. Blogs (articles d’opinió, d’informació, etc.)

5. Il·lustracions (vinyetes de còmic, acudits, dibuixos, etc.)

6. Fotografies, vídeos, etc.

7. Reportatges de vídeo

Tota la informació que es difongui es fonamentarà amb els següents principis:

#VERACITAT: en la informació aportada es contrastarà la font.

#CONSTRUCTIVITAT: tota opinió crítica, mala praxis, etc., haurà d’anar acompanyada per una possible solució o alternativa o element de millora.

#IGUALTAT D’OPORTUNITATS: sempre s’oferirà a totes les persones implicades en la situació que puguin aportar la seva part o punt de vista.

#EN CLAU DE COMPETÈNCIES: en tota situació plantejada s’haurà d’extraure les competències que s’han posat en joc i les que s’haurien d’haver posat en joc i no es van posar.

#SENTIT DE L’HUMOR: sempre que sigui possible la informació es tractarà des d’una forma distesa i empàtica.