El projecte CAE2020 té la visió de contribuir a la transformació del teixit econòmic i social del territori en un model de creixement equilibrat i sostenible que vetlli pel benestar de totes les persones, amb igualtat d’oportunitats, especialment entre homes i dones, sense perdre mai de vista la cura de l’entorn.

Per assolir aquesta fita és necessitem la implicació i el compromís del màxim nombre d’actors del teixit empresarial que comparteixen els valors i principis en què es fonamenta aquesta iniciativa.Si representes una empresa, organització, institució, si ets un professional o una persona emprenedora alineada amb les següents afirmacions, et convidem a formar part de la Comunitat d’Aprenentatge Empresarial signant aquest MANIFEST:

#1

Les empreses i les organitzacions que vulguin aprofitar les noves oportunitats que els ofereix l’entorn i donar la resposta que esperen els consumidors del futur, amb nous hàbits i valors, hauran de tenir una missió i una visió orientades a l’interès social i al bon funcionament de tota l’organització. També hauran de garantir un impacte positiu social, econòmic i ambiental de la seva activitat en l’entorn.

#2

Una cultura organitzativa que potencïi uns comportaments que vetllin pel desenvolupament personal i professional de totes les persones i, per tant, encamini els projectes professionals de totes les persones treballadores en la missió i visió de l’organització tindrà més garanties d’èxit.

#3

Una direcció estratègica compartida per tot l’equip humà té més possibilitats d’assolir el compromís i la motivació de les persones que en formen part i, d’aquesta manera, d’aconseguir que tot l’equip posi el seu capital competencial i talent a disposició de l’empresa. Per aquest motiu, calen models de gestió de l’equip humà que situïn les persones en el centre de l’activitat.

#4

Les polítiques i mesures que vetllen per la d’igualtat d’oportunitats, especialment entre homes i dones, i per un impacte social positiu, intern i extern, de l’activitat, són les úniques que poden atraure i fidelitzar aquelles persones que saben, saben fer i estan disposades a fer el que calgui per assolir els objectius de l’empresa.

#5

Els factors de discriminació per causa de factors personals i les situacions de desigualtat que se’n deriven són fruit d’un sistema de creences heretat que no respon a cap criteri d’eficiència ni d’eficàcia ni de rendibilitat econòmica ni de productivitat. Les organitzacions que vulguin consolidar-se i seguir evolucionant hauran de revisar aquestes creences, hauran de canviar en allò que no és beneficiós per a elles ni per a la societat.

#6

Els factors personals són variables i els factors de l’entorn dinàmics, per tant, l’única garantia que tenim de no trobar-nos certes barreres en un futur més o menys immediat, és la de treballar per la igualtat d’oportunitats de totes les persones, des de la posició que tinguem i des d’aquest precís instant.

#7

La cooperació i el treball en xarxa són indispensables per garantir la viabilitat de les empreses i de les organitzacions en el nou cicle de l’economia del coneixement i pel desenvolupament personal i professional de totes les persones que hi formen part. Per tant, és una condició necessària per a la transformació d’un territori en un model de creixement econòmic i social equilibrat i sostenible.

MEMBRES QUE SIGNEN EL MANIFEST

Base Sport Scorpion The Curious Cats Celler La Placeta 7 de Temps
Deviteca 4R ACHV Alazor
Buho Cambra Reus Geosud Grisverd
URV Emprèn
SIGNAR EL MANIFEST

Contacte amb nosaltres

Escriu-nos i et contestarem el més aviat possible! :)

Not readable? Change text. captcha txt