CAE2020: NOVES ESTRATÈGIES, FÓRMULES I MODELS DE DIRECCIÓ PER AL FUTUR DE LA TEVA EMPRESA.

Volem ajudar-te a millorar l’activitat de la teva empresa aprofitant els factors de competitivitat que et permetran donar una resposta als reptes de futur amb més garanties d’èxit.

Et facilitarem les coordenades perquè identifiquis i assoleixis noves fites aprofitant les oportunitats que t’ofereix l’entorn per a consolidar i fer créixer la teva activitat.

 

Et donarem noves fórmules perquè treguis tot el potenciar del teu equip amb nous models de direcció, gestió de l’equip humà i d’arquitectura organitzativa.

Et mostrarem les eines perquè adquireixis i milloris les competències directives clau que requereix la teva empresa en un nou escenari.

QUÈ N’OBTINDRÀS?

• Aprendràs a identificar les tendències de futur i convertir-les en oportunitats per al teu negoci.

Coneixeràs un nou model de direcció i gestió que et permetrà treure el màxim profit de les capacitats i els recursos de la teva empresa i assolir uns resultats més òptims.

• Adquiriràs un mètode i unes eines per identificar i millorar les teves competències directives.

Tindràs accés a la informació i el coneixement que necessites, a través d’una àmplia xarxa de persones professionals disposades a col·laborar entre elles.

 

QUI HI POT PARTICIPAR?

Aquest programa s’adreça a persones empresaries del territori de l’Hospitalet de l’Infant, Vandellós, Tivissa i Pretdip, amb capacitat de decisió en els aspec- tes més estratègics de les seves organitzacions i que estiguin en un moment de canvi o creixement.

Pensem en aquelles empreses del territori que tenen una missió orientada a l’interès social i a la cura de l’entorn, que vetllen pel bon funcionament de l’activitat i mostren un interès en polítiques (responsabilitat social corporativa, equip humà, Innovació, etc.) i mesures (plans d’igualtat, conciliació, etc.) que ho afavoreixin.

QUÈ TREBALLAREM?

Tractarem tots aquells aspectes clau que necessita la teva empresa per millorar la competitivitat, de manera pràctica:

# MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ (SESSIÓ 1)
• Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una empresa en l’economia del coneixement.
• Els factors de competitivitat en un nou paradigma econòmic i social.
• Recursos estratègics en l’economia del coneixement.
• Els nous reptes del futur: empreses socialment responsables.
• Igualtat d’oportunitats, gènere i competitivitat empresarial

# MÒDUL 2. LES COMPETÈNCIES DIRECTIVES (SESSIÓ 2 I 3)
• Nous estils de direcció: nous comportaments i valors.
• La gestió de la competència professional segons el model ISFOL.
• El perfil directiu de referència.
• Procés d’avaluació i millora competencial

# MÒDUL 3. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA EN CLAU DE COMPETÈNCIES (SESSIÓ 4 I 5)
• Anàlisi de tendències: tècniques per identificar oportunitats de creixement.
• La formulació i reformulació estratègica orientada als nous factors de competitivitat.
• La responsabilitat social corporativa: el motor de generació de valor intern i extern.
• Avaluació de l’impacte social, econòmic, mediambiental, tecnològic, d’innovació de l’empresa.

# MÒDUL 4. NOVES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES (SESSIÓ 6)
• Arquitectura versus estructura organitzativa.
• Optimització de recursos estratègics: L’Empresa xarxa.

# MÒDUL 5. MODELS DE GESTIÓ DE L’EQUIP HUMÀ EN CLAU DE COMPETÈNCIES (SESSIÓ 7 I 8)
• Les competències com a element clau de la direcció estratègica de l’equip humà.
• La igualtat d’oportunitats en la captació, retenció i desenvolupament del talent.
• Fases del model de gestió per competències:
• Definició de perfils professionals.
• La selecció en clau de competències.
• Avaluació de l’acompliment.
• El desenvolupament i millora competencial.

# MÒDUL 6. SISTEMES, EINES I MESURES PER IMPLEMENTAR UN PLA D’IGUALTAT (SESSIÓ 9 I 10)
• Estereotips, prejudicis i rols de gènere en les organitzacions.
• Marc legal de la igualtat d’oportunitats.
• Contingut d’un pla d’igualtat.
• Coordenades per a l’elaboració d’un pla d’igualtat.

COM HO FAREM?

Amb una metodologia innovadora, experimentaràs noves situacions i exploraràs noves oportunitats en les quals hauràs de posar en joc els teus coneixements i capacitats. Exploraras les diferents formes que pot prendre la teva activitat i estratègia empresarial.
D’una manera molt dinàmica i interactiva, viuràs tot el procés de forma proactiva: explorant, investigant, formant-te i entrenant competències directives.

Participant en diferents tipus d’accions com tallers, tutories individuals i realitzaras el teu pla de millora de competències directives per mitjà del treball en xarxa i col·laboratiu.
Interactuant amb el mon real i amb el món virtual, crearas una xarxa de relacions que t’ajudarà a assolir els teus objectius empresarials presents i futurs, i entraras a formar part d’una comunitat d’interès (www.CAE2020.com).

CALENDARI

Pendent de programar.

 

Sessions grupals:
Lloc, dates i horari a determinar, en funció de les preferències de les empreses participants.

 

Tutories individuals:
Les tutories es realitzaran al llarg de tot el programa, depenent de les necessitats de les empreses.

INSCRIPCIONS

Si t’interessa a participar en aquest programa, us podeu adreçar a:

 

Oficina tècnica MIDIT
977 569 030 | info@midit2020.com
Persona de contacte: Izaskun Cendegui